Arabuluculuk

Arabuluculuk Faaliyetlerimiz

Yargı mercilerinde devam eden ve sayıları giderek artan dosya ve davaların ön şartı olarak da işlerlik kazanarak günlük yaşantımıza dahil olan arabuluculuk kurumu esasen, örfi olarak ezelden beri uygulanmaktadır.

Yakın zamanda Ticari ve İşçi-İşveren uyuşmazlıklarında zorunlu dava şartı olarak düzenlenen arabuluculuk kurumu, iş yükünü ciddi anlamda azaltmaya yardımcı olmuş ve yüksek anlaşma oranları ile kendini kanıtlamayı başarmıştır.

ETEYSE Hukuk olarak, değişen gelişen ve globalleşen dünyada yargı sistemlerinin hantal kalması nedeniyle alternatif çözüm yöntemlerinin mutlak destekleyicisi konumundayız. Yargı mercilerinde iş yükünün çok olması, niteliksel olarak düşük olmakla birlikte niceliksel olarak fazla dava-dosya işleminin bulunması ve yargı mercilerinin gereksiz meşgul edilmesinin önüne geçen alternatif çözüm yolları ülkemizde gelişim alanı bulmaktadır.

Bir alternatif çözüm yöntemi olan arabuluculuk ile ihtiyari olarak tarafımıza yapılan başvurularda da mutlak başarı ve tam memnuniyet esas kriterimiz olmaktadır. Hak değil menfaat temelli bir sistem olması nedeniyle yol gösterici olarak hareket eden uzman arabulucu eşliğinde taraflar hem masadan anlaşarak kalkmakta hem de yargılamanın getirdiği dezavantajları egale ederek menfaatlerine daha kısa sürede ulaşmaktadırlar.